Afspraak maken

De kennismaking is bedoeld om samen vast te stellen wat jij nodig hebt en of ik je daarbij kan en mag helpen. Ik werk niet met ‘losse’ gesprekken maar bied trajecten aan.

Hoe kan ik jou zo goed mogelijk helpen? Daar gaat het bij mij om. Generieke oplossingen helpen niet bij hoog- en veelbegaafde mensen. De trajecten zijn daarom individueel en superpersoonlijk. Maatwerk is hier niet zomaar een kreet maar een absolute voorwaarde.

Daarom kan ik maar een bepaald aantal trajecten per jaar doen. Dat betekent helaas dat er wachttijden zijn. Een traject begint gemiddeld zes maanden na de kennismaking.