Geen diepgang zonder afgang (vlog)

Je bent bang om af te gaan maar die veiligheid houdt je aan de oppervlakte. Zonder wijsheid geen diepte en zonder wijsheid is vaak kennis leeg en nutteloos.